Top

Hệ thống boss Kiếm Thế 13 vô cùng phong phú quý nhân sĩ có thể xem lịch trình boss dưới đây để sở hữu cho mình nhiều phần thưởng khi tiêu diệt boss

 

Giới thiệu hệ thống boss.

Hình ảnh boss

Thời gian và địa điểm

Xuất hiện

Phần thưởng khi tiêu diệt

Hoàng Kim(5x-7x-9x)

Xuất hiện tại các map 5x

Time_1=02h00
Time_2=09h30
Time_3=15h30
Time_4=19h30
Time_5=22h30

Xuất hiện tại các map 7x

Time_1=02h02
Time_2=09h32
Time_3=15h32
Time_4=19h32
Time_5=22h32

Xuất hiện tại các map 5x


Time_3=15h35
Time_4=19h35
Time_5=22h35

 

 

Rương Danh Vọng
Bát Mạch Đơn
Ngân Nguyên Bảo
Tiền Xu
Chiến Thư-Mật Thất Du Long
Mảnh Già Lam Kinh
Hộ Vệ Đơn

 

Boss Tần lăng 4

Time_1=15h35
Time_2=22h35

Xuất hiện tại các map Tần lăng 4

209/239

240/223

 

Túi Mảnh Già Lam Kinh
Túi Mảnh Ghép Ngựa
Ngân Nguyên Bảo
Kinh nghiệm đơn
Bạc Vụn
Đầu Ngựa

Tần Thủy Hoàng Tần 1,3,5

Time_1=15h35
Time_2=22h35


Xuất hiện tại Tần Lăng 1,3,5

Tần Lăng 1 227/245

Tần Lăng 3 215/215

Tần Lăng 5 227/205

Túi Danh Vọng Trang Bị
Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Rương Trấn Hồn Thạch
Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Túi Linh Hồn Chân Nguyên

Lệnh bài Đào Chu Công Mộ Chủng (3 sao)

Túi Tiền Xu

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 1

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 2

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 3

Rương Thần Sa (0 Dòng)
Rương Thần Sa (1 Dòng)
Rương Thần Sa (2 Dòng)
Rương Thần Sa (3 Dòng)
Rương Thần Sa (4 Dòng)

Song Đao Tuyết Vương

08h00
Mông Cổ Vương Đình

215/216

Túi Danh Vọng Trang Bị
Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Rương Trấn Hồn Thạch
Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Túi Mảnh Ghép Ấn

Lệnh bài Đào Chu Công Mộ Chủng (3 sao)

Túi Tiền Xu

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 1

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 2

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 3

Rương Thần Sa (0 Dòng)
Rương Thần Sa (1 Dòng)
Rương Thần Sa (2 Dòng)
Rương Thần Sa (3 Dòng)
Rương Thần Sa (4 Dòng)

 

Tô Bảo Thiên Ngọc

09h00

Nguyệt Nha Tuyền

224/217
 

Túi Danh Vọng Trang Bị
Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Rương Trấn Hồn Thạch
Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Túi Bát Mạch Đơn

Lệnh bài Đại Mạc Cổ Thành (3 sao)

Túi Tiền Xu

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 1

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 2

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 3

Rương Thần Sa (0 Dòng)
Rương Thần Sa (1 Dòng)
Rương Thần Sa (2 Dòng)
Rương Thần Sa (3 Dòng)
Rương Thần Sa (4 Dòng)

 

Tây Môn Ma Nữ

10h00
Tàn Tích Cung A Phòng

221/222

Túi Danh Vọng Trang Bị
Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Rương Trấn Hồn Thạch
Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Túi Mảnh Ghép Mặt Nạ

Lệnh bài Thiên Quỳnh Cung (3 sao)

Túi Tiền Xu

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 1

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 2

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 3

Rương Thần Sa (0 Dòng)
Rương Thần Sa (1 Dòng)
Rương Thần Sa (2 Dòng)
Rương Thần Sa (3 Dòng)
Rương Thần Sa (4 Dòng)

 

Phong Ấn Lôi Kim

12h00
Lương Sơn Bạc
214/216

Túi Danh Vọng Trang Bị
Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Rương Trấn Hồn Thạch
Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Túi Hộ Vệ Đơn
Lệnh bài Vạn Hoa Cốc (3 sao)
Túi Tiền Xu

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 1

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 2

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 3

Rương Thần Sa (0 Dòng)
Rương Thần Sa (1 Dòng)
Rương Thần Sa (2 Dòng)
Rương Thần Sa (3 Dòng)
Rương Thần Sa (4 Dòng)

 

Thiên Trấn Bạch Ma

14h00
Thần Nữ Phong
214/226

Túi Danh Vọng Trang Bị
Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Rương Trấn Hồn Thạch
Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Túi Mảnh Ngoại Trang
Lệnh bài Bích Lạc Cốc (3 sao)
Túi Tiền Xu

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 1

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 2

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 3

Rương Thần Sa (0 Dòng)
Rương Thần Sa (1 Dòng)
Rương Thần Sa (2 Dòng)
Rương Thần Sa (3 Dòng)
Rương Thần Sa (4 Dòng)

 

Vương Tử Đại Kim Hoàn

16h00
Tàn Tích Dạ Lang

229/227
 

Túi Danh Vọng Trang Bị
Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Rương Trấn Hồn Thạch
Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Túi Mảnh Già Lam Kinh
Lệnh bài Bích Lạc Cốc (3 sao)
Túi Tiền Xu

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 1

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 2

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 3

Rương Thần Sa (0 Dòng)
Rương Thần Sa (1 Dòng)
Rương Thần Sa (2 Dòng)
Rương Thần Sa (3 Dòng)
Rương Thần Sa (4 Dòng)

 

Bách Nữ Tây Độc

18h00
Cổ Lãng Dữ
213/215

Túi Danh Vọng Trang Bị
Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Rương Trấn Hồn Thạch
Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Túi Mảnh Ghép Ngựa

Lệnh bài Long Môn Phi Kiếm (3 sao)

Túi Tiền Xu

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 1

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 2

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 3

Rương Thần Sa (0 Dòng)
Rương Thần Sa (1 Dòng)
Rương Thần Sa (2 Dòng)
Rương Thần Sa (3 Dòng)
Rương Thần Sa (4 Dòng)

 

Thiên Long - Đại Ác Ma

20h00

Cổ Lãng Dữ

213/215
 

Túi Danh Vọng Trang Bị
Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Rương Trấn Hồn Thạch
Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Túi Linh Hồn Chân Nguyên

Lệnh bài Đào Chu Công Mộ Chủng (3 sao)

Túi Tiền Xu

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 1

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 2

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 3

Rương Thần Sa (0 Dòng)
Rương Thần Sa (1 Dòng)
Rương Thần Sa (2 Dòng)
Rương Thần Sa (3 Dòng)
Rương Thần Sa (4 Dòng)

 

Thác Bạt Hoằng Cơ

22h00

Đào Hoa Nguyên

223/225

Túi Danh Vọng Trang Bị
Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Rương Trấn Hồn Thạch
Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Túi Mảnh Ghép Ngựa

Lệnh bài Đại Mạc Cổ Thành (3 sao)

Túi Tiền Xu

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 1

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 2

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 3

Rương Thần Sa (0 Dòng)
Rương Thần Sa (1 Dòng)
Rương Thần Sa (2 Dòng)
Rương Thần Sa (3 Dòng)
Rương Thần Sa (4 Dòng)

 

Tứ Bất Tượng

Hỏa Lang Vương Tử

18h30

Tàn Tích Cung A Phòng

221/222

 

Túi Danh Vọng Trang Bị
Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Rương Trấn Hồn Thạch
Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Chiến Thư-Mật Thất Du Long
Lệnh bài Bích Lạc Cốc (3 sao)
Túi Tiền Xu

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 1

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 2

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 3

Rương Thần Sa (0 Dòng)
Rương Thần Sa (1 Dòng)
Rương Thần Sa (2 Dòng)
Rương Thần Sa (3 Dòng)
Rương Thần Sa (4 Dòng)

Tứ Bất Tượng

 Độc Xà Giáo Chủ

18h30

Tàn Tích Cung A Phòng

221/222

 

Túi Danh Vọng Trang Bị
Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo
Kim Nguyên Bảo
Rương Trấn Hồn Thạch
Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Chiến Thư-Mật Thất Du Long
Lệnh bài Vạn Hoa Cốc (3 sao)
Túi Tiền Xu

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 1

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 2

Rương Trang Bị Đồng Hành Cấp 3

Rương Thần Sa (0 Dòng)
Rương Thần Sa (1 Dòng)
Rương Thần Sa (2 Dòng)
Rương Thần Sa (3 Dòng)
Rương Thần Sa (4 Dòng)

 

 

Lưu Ý: 

  • Khi boss xuất hiện sẽ thông báo kênh Chung Và Kênh Khác  . quý nhân sĩ xin lưu ý đều này