KẾT QUẢ ĐUA TOP MÁY CHỦ CÁI BANG

Top

1. VINH DỰ TÀI PHÚ

2. VINH DỰ VÕ LÂM

3. HƯỚNG DẪN NHẬN THƯỞNG TOP

  • Các huynh đệ  vào trang  để xem kết quả đua top : https://kiemthe13.com
  • Nhận code về Sứ Giả Hỗ Trợ ( Lâm An) - Chọn Nhận code nạp thẻ