Liên Thông Máy Chủ PHỤC MA và NGŨ ĐỘC

Top

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ PHỤC MA và NGŨ ĐỘC vào 13H00 ngày 22/11/2020. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ PHỤC MA phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ PHỤC MA được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 6000
Mảnh Già Lam Kinh 100000
Mảnh Ngoại Trang 100000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 30000
Hộ Vệ Đơn 100000
Tiền Xu 150
Chiến Thần 6000
Mảnh Ghép Ngựa 60000
Mảnh Ghép Vũ Khí 1200
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 1200
Rương Trấn Hồn Thạch 9000
Rương Danh Vọng 6000
Mảnh Ghép Ấn 100000
Bát Mạch Đơn 100000
Linh Hồn Chân Nguyên 100000

- Nhân vật thuộc máy chủ PHỤC MA sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại SỨ Giả HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ PHỤC MA sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB