Liên Thông Máy Chủ THIÊN NHẪN và THÚY YÊN

Top

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ THIÊN NHẪN và THÚY YÊN vào 13H00 ngày 01/11/2020. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ THIÊN NHẪN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ THIÊN NHẪN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 3000
Mảnh Già Lam Kinh 60000
Mảnh Ngoại Trang 60000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 15000
Hộ Vệ Đơn 60000
Tiền Xu 75
Chiến Thần 3000
Mảnh Ghép Ngựa 30000
Mảnh Ghép Vũ Khí 600
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 600
Rương Trấn Hồn Thạch 4500
Rương Danh Vọng 3000
Mảnh Ghép Ấn 90000
Bát Mạch Đơn 90000
Linh Hồn Chân Nguyên 90000

- Nhân vật thuộc máy chủ THIÊN NHẪN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại SỨ Giả HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ THIÊN NHẪN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB