Liên Thông Máy Chủ THÚY YÊN và NGŨ ĐỘC

Top

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ THÚY YÊN và NGŨ ĐỘC vào 13H00 ngày 15/11/2020. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ THÚY YÊN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ THÚY YÊN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 2000
Mảnh Già Lam Kinh 40000
Mảnh Ngoại Trang 40000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 10000
Hộ Vệ Đơn 40000
Tiền Xu 50
Chiến Thần 2000
Mảnh Ghép Ngựa 20000
Mảnh Ghép Vũ Khí 400
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 400
Rương Trấn Hồn Thạch 3000
Rương Danh Vọng 2000
Mảnh Ghép Ấn 60000
Bát Mạch Đơn 60000
Linh Hồn Chân Nguyên 60000

- Nhân vật thuộc máy chủ THÚY YÊN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại SỨ Giả HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ THÚY YÊN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB