Mặt Nạ

Top

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp ở SỨ GIẢ NÂNG CẤP tại Thành Chính - Chọn Nâng Cấp Mặt Nạ

II.Nguyên liệu nâng cấp.

  • Cần mặt nạ cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo

Cấp Mặt Nạ

Tiền Xu

Mảnh ghép mặt nạ

Tỷ Lệ % Thành Công

1 Code Nạp Lần đầu 100k
2 30 5000 100
3 40 10000 100
4 50 15000 100
5 60 20000 100
6 70 25000 100
7 80 30000 100
8 90 35000 100
9 100 40000 100
10 120 45000 100
11 140 50000 100
12 160 55000 100
13 180 60000 100
14 200 65000 100
15 250 70000 100
16 300 75000 100
17 350 80000 100
18 400 85000 100
19 450 90000 100
20 500 95000 100
21 550 100000 100
22 600 105000 100
23 650 110000 100
24 700 115000 100
25 750 120000 100
26 800 125000 100
27 850 130000 100
28 900 135000 100
29 950 140000 100
30 1000 145000 100

 

Lưu Ý: 

  • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp
  • Các nguyên liệu được thu thập thông qua các hoạt đông ingame