Nâng Cấp Ngựa

Top

I. NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại SỨ GIẢ NÂNG CẤP ở Thành Chính

 

 

 

II. Nguyên liệu nâng cấp.

  • Nhận  [Ngựa Cấp 1] Ở Npc Hỗ trợ - Hỗ trợ Tân Thủ

  • Cần ngựa cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo

Cấp Ngựa

Tiền Xu

Mảnh Ghép Ngựa

Đầu Ngựa

Tỷ Lệ% Thành Công

Cấp 1 Hỗ Trợ Tân Thủ
Cấp 2 30 5000 10 100
Cấp 3 40 10000 15 100
Cấp 4 50 15000 20 100
Cấp 5 60 20000 25 100
Cấp 6 70 25000 30 100
Cấp 7 80 30000 35 100
Cấp 8 90 35000 40 100
Cấp 9 100 40000 45 100
Cấp 10 120 45000 50 100
Cấp 11 140 50000 60 100
Cấp 12 160 55000 70 100
Cấp 13 180 60000 80 100
Cấp 14 200 65000 90 100
Cấp 15 250 70000 100 100
Cấp 16 300 75000 150 100
Cấp 17 350 80000 200 100
Cấp 18 400 85000 250 100
Cấp 19 450 90000 300 100
Cấp 20 500 95000 350 100
Cấp 21 550 100000 400 100
Cấp 22 600 105000 450 100
Cấp 23 650 110000 500 100
Cấp 24 700 115000 550 100
Cấp 25 750 120000 600 100
Cấp 26 800 125000 650 100
Cấp 27 850 130000 700 100
Cấp 28 900 135000 750 100
Cấp 29 950 140000 800 100
Cấp 30 1000 145000 850 100
Cấp 31 1050 150000 900 100
Cấp 32 1100 155000 950 100
Cấp 33 1150 160000 1000 100
Cấp 34 1200 165000 1100 100
Cấp 35 1250 170000 1200 100
Cấp 36 1300 175000 1300 100
Cấp 37 1350 180000 1400 100
Cấp 38 1400 185000 1500 100
Cấp 39 1450 190000 1600 100
Cấp 40 1500 195000 1700 100

 

III. Một số hình ảnh Ngựa.

Băng Phong

Hỏa Long Viêm Đế

 

DuDu Vui Vẻ

 

Huyết Lang

Huyết Trư

Mị Vũ Thiên Hương

Phiên Vũ

 

Thiên Lang

Thiên Ưng

Bạch Long

 

Lưu Ý:

  • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp.
  • Mỗi một lần nâng cấp tùy chọn ngựa mà mình yêu thích.
  • Các nguyên liệu được thu thập thông qua các hoạt đông ingame.