Tích Lũy Thẻ Nạp Hằng Ngày Và Vĩnh Viễn

Top

Nhận Code Tích Lũy Hằng Ngày và Vĩnh Viễn ở Thành chính Lâm An:

 

Tích Lũy Thẻ Nạp Hằng Ngày:

Tích Lũy Thẻ Nạp Hằng Ngày Vật Phẩm
50k
 • 10 Vỏ sò vàng siêu cấp 
 • 20 Tiền xu
100k
 • 10 Vỏ sò vàng siêu cấp 
 • 20 Tiền xu
200k
 • 30  Vỏ sò vàng siêu cấp
 • 60 Tiền xu
500k
 • 70 Vỏ sò vàng siêu cấp
 • 140 Tiền xu
 • 5 Thiệp bạc (cấp 2)
1000k
 • 150 Vỏ sò vàng siêu cấp
 • 300 Tiền xu
 • 1000 Chiến Thần
2000k
 • 300 Vỏ sò vàng siêu cấp
 • 600 Tiền xu
 • 1000 Chiến Thần
3000k
 • 300 Vỏ sò vàng siêu cấp
 • 600 Tiền xu
 • 1000 Chiến Thần
4000k
 • 300 Vỏ sò vàng siêu cấp
 • 600 Tiền xu
 • 1000 Chiến Thần
5000k
 • 400 Vỏ sò vàng siêu cấp
 • 800 Tiền xu
 • 10000 Chiến Thần
 • 10 Thiệp bạc (cấp 2)

Tích Lũy Thẻ Nạp Vĩnh Viễn:

Tích Lũy Thẻ Nạp Hằng Ngày Vật Phẩm
200k
 • 10 Vỏ sò vàng siêu cấp 
 • 1 Set Trang bị Càn Khôn
 • 1 Du Long Danh Vọng Tiểu (gồm 9 món)
500k
 • 50 Vỏ sò vàng siêu cấp 
 • 140 Tiền Xu
 • Rương Bí Kíp Trấn Phái Cấp 1
 • 1 Du Long Danh Vọng Tiểu (gồm 9 món)
1000k
 • 100  Vỏ sò vàng siêu cấp
 • 200 Tiền xu
 • 20 Đầu Ngựa
 • 2 Du Long Danh Vọng Tiểu (gồm 9 món)
2000k
 • 200 Vỏ sò vàng siêu cấp
 • 200 Tiền xu
 • 20 Đầu Ngựa
 • 3 Du Long Danh Vọng Tiểu (gồm 9 món)
4000k
 • 500 Vỏ sò vàng siêu cấp
 • 1000 Tiền xu
 • 50 Đầu Ngựa
 • 4  Du Long Danh Vọng Tiểu (gồm 9 món)
 • Hạ Tiểu Sảnh_4 kỹ năng
10000k
 • 500 Vỏ sò vàng siêu cấp
 • 1000 Tiền xu
 • 50 Đầu Ngựa
 • 5  Du Long Danh Vọng Tiểu (gồm 9 món)
15000k
 • 500 Vỏ sò vàng siêu cấp
 • 1000 Tiền xu
 • 50 Đầu Ngựa
 • 10 Du Long Danh Vọng Tiểu (gồm 9 món)
 • Bảo Ngọc_5 kỹ năng
20000k
 • 500 Vỏ sò vàng siêu cấp
 • 1000 Tiền xu
 • 50 Đầu Ngựa
 • Rương Bí Kíp Trấn Phái Cấp 10
 • 20 Du Long Danh Vọng Tiểu (gồm 9 món)
 • Bảo Ngọc_6 kỹ năng
25000k
 • 500 Vỏ sò vàng siêu cấp
 • 1000 Tiền xu
 • 50 Đầu Ngựa
30000k
 • 500 Vỏ sò vàng siêu cấp
 • 1000 Tiền xu
 • 50 Đầu Ngựa
 • Bảo Ngọc_6 kỹ năng
35000k
 • 500 Vỏ sò vàng siêu cấp
 • 1000 Tiền xu
 • 50 Đầu Ngựa
40000k
 • 500 Vỏ sò vàng siêu cấp
 • 1000 Tiền xu
 • 50 Đầu Ngựa
 • Bảo Ngọc_6 kỹ năng
45000k
 • 500 Vỏ sò vàng siêu cấp
 • 1000 Tiền xu
 • 50 Đầu Ngựa
50000k
 • 500 Vỏ sò vàng siêu cấp
 • 1000 Tiền xu
 • 50 Đầu Ngựa
 • Rương Thần Sa (4 Dòng)
 • Bảo Ngọc_6 kỹ năng
55000k
 • 500 Vỏ sò vàng siêu cấp
 • 1000 Tiền xu
 • 50 Đầu Ngựa
60000k
 • 500 Vỏ sò vàng siêu cấp
 • 1000 Tiền xu
 • 50 Đầu Ngựa
 • Bảo Ngọc_6 kỹ năng
70000k
 • 500 Vỏ sò vàng siêu cấp
 • 1000 Tiền xu
 • 50 Đầu Ngựa
 • Bảo Ngọc_6 kỹ năng
80000k
 • 500 Vỏ sò vàng siêu cấp
 • 1000 Tiền xu
 • 50 Đầu Ngựa
 • Bảo Ngọc_6 kỹ năng
90000k
 • 500 Vỏ sò vàng siêu cấp
 • 1000 Tiền xu
 • 50 Đầu Ngựa
 • Bảo Ngọc_6 kỹ năng
100000k
 • 500 Vỏ sò vàng siêu cấp
 • 1000 Tiền xu
 • 50 Đầu Ngựa
 • Rương Bí Kíp Trấn Phái Cấp 20
 • Rương Thần Sa (6 Dòng)
 • Bảo Ngọc_6 kỹ năng

 

Lưu ý:

-Khi Nạp thẻ Sử dụng code nạp sẽ được cộng điểm tương ứng

-Tích lũy hằng ngày qua ngày sẽ trở về 0

-Tích lũy vĩnh viễn sẽ cộng đồn mỗi lần nạp