Vũ Khí Thần Sa

Top

I.NPC liên quan.

 • Tiến hành nâng cấp tại SỬ GIẢ NÂNG CẤP

 

 

 

II.Cách sở hữu thần sa.

 • [Vũ Khí Thần Sa 0 Dòng] Code Nạp Lần Đầu 100k.
 • Nâng Cấp
 • Bách Bảo rương
 • Tích lũy Nạp Vĩnh Viễn
 • Hoạt động trong game

III.Các dòng kỹ năng thần sa.

 • Mỗi dòng thần sa đều sẽ mức điểm tối đa và tối thiểu các bạn cần lưu ý

Option thần sa

Thông số Chỉ số tối thiểu

Chỉ số tối đa

Dòng 1 Sinh lực tối đa 10% 100%
Dòng 2 Phát huy lực tấn công cơ bản 5% 20%
Dòng 3 Vật công ngoại điểm 500 2000
Vật công nội điểm 500 2000
Dòng 4 Vật công ngoại 20% 120%
Vật công nội 20% 120%
Dòng 5 Chí mạng điểm 1 500
Dòng 6 Tấn công khi đánh chí mạng  1% 100%

IV. Hình ảnh Vũ Khí.

V. Nguyên liệu nâng cấp.

Hoạt Động Thu Thập: Boss, Event, Bách Bảo Rương

Hoạt Động Thu Thập: Boss, Event, Bách Bảo Rương

Option thần sa

Thần sa - vô hạ dẫn

Mảnh ghép vũ khí

Tiền Xu

Tỷ lệ %Thành Công

Nâng Thần Sa 1 Dòng 100 100 5 100%
Nâng Thần Sa 2 Dòng 200 200 10 70%
Nâng Thần Sa 3 Dòng 300 300 15 50%
Nâng Thần Sa 4 Dòng 500 500 20 25%
Nâng Thần Sa 5 Dòng 1000 1000 25 10%
Nâng Thần Sa 6 Dòng 2000 2000 50 5%

 

VI. Nguyên liệu tẩy chỉ số

 

Thần sa - vô hạ dẫn

Mảnh ghép vũ khí

Tiền Xu

Số nguyên liệu 50 50 5

 

VII. Nguyên liệu đổi hệ vũ khí

 

Tiền Xu

Tỷ lệ% Thành Công

Vũ Khí Thần Sa 0 Dòng

50

100%
Vũ Khí Thần Sa 1 Dòng 100 100%
Vũ Khí Thần Sa 2 Dòng 150 100%
Vũ Khí Thần Sa 3 Dòng 200 100%
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng 250 100%
Vũ Khí Thần Sa 5 Dòng 300 100%
Vũ Khí Thần Sa 6 Dòng 500 100%

VIII. Đổi Rương Thần sa 0- 6 dòng 

 

  Thần sa - vô hạ dẫn Mảnh ghép vũ khí
Rương thần sa 0 dòng 100 100
Rương thần sa 1 dòng 250 250
Rương thần sa 2 dòng 300 300
Rương thần sa 3 dòng 350 350
Rương thần sa 4 dòng 400 400
Rương thần sa 5 dòng 500 500
Rương thần sa 6 dòng 600 600

Lưu Ý: 

 • Nâng cấp thần sa thất bại sẽ  bị hạ 1 dòng .
 • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp
 • Tẩy chỉ số sẽ tẩy tất cả các dòng đang có tại thần sa
 • Khi nâng cấp thành công dòng mới chỉ số dòng cũ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trở lại
 • Các nhân sĩ hãy chú ý [Chỉ số tối đa] và [Chỉ số tối thiểu] để nâng cấp được vũ khí mạnh nhất
 • Các nguyên liệu được thu thập thông qua các hoạt đông ingame