Top

Cùng với hệ thống Ngũ hành tương sinh - tương khắc quen thuộc tạo nên sự cân bằng cho 12 môn phái, hệ thống  Ấn của Kiếm Thế với những thuộc tính độc đáo sẽ đem đến cho võ lâm nhân sĩ những trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn.

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp ở SỨ GIả NÂNG CẤP tại Thành Chính - Chọn Nâng Cấp  Ấn

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Cần luân hồi ấn cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo

Luân Hồi Ấm

Tiền Xụ

Mảnh Ghép Ấn

Tỷ lệ thành công %

1

Hỗ Trợ Tân Thủ

2 100 30000 100
3 200 50000 100
4 300 70000 100
5 400 90000 100
6 500 110000 100
7 600 130000 100
8 700 150000 100
9 800 170000 100
10 1000 200000 100

Lưu Ý: 

  • Mảnh Ghép Ấn có thể thu thập từ các hoạt động và event ingame