Đua Top Sever THIÊN NHẪN

Top

I. Nội  Dung

  • THỜI GIAN ĐUA TOP
  • Bắt Đầu : Ngày OPEN máy chủ
  • Kết Thúc: 03h00 sáng ngày 25/10/2020
  • Mục Tiêu Đua Top: 

1. Vinh Dự Võ Lâm

  • Số Lượng Giải: 10 Giải
TOP 1 1 Giải
TOP 2 1 Giải
TOP 3 1 Giải
TOP 4 - 10 7 Giải

 

2. Vinh Dự Tài Phú

  • Số Lượng Giải: 10 Giải
TOP 1 1 Giải
TOP 2 1 Giải
TOP 3 1 Giải
TOP 4 - 10 7 Giải


 

II. Phần Thưởng

XẾP HẠNG

PHẦN THƯỞNG

(Vật Phẩm Khóa)

TOP 1

 

 

Rương Thần Sa (4 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành cấp 3
3000 Tiền Xu
2000 Kinh Nghiệm Đơn
1000 Chiến Thư-Mật Thất Du Long
2000 Mảnh Ghép Vũ Khí
2000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
20000 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)
TOP 2
Rương Thần Sa (3 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành cấp 2
2000 Tiền Xu
1500 Kinh Nghiệm Đơn
700 Chiến Thư-Mật Thất Du Long
1500 Mảnh Ghép Vũ Khí
1500 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
15000 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)
TOP 3
Rương Thần Sa (3 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành cấp 2
1000 Tiền Xu
1000 Kinh Nghiệm Đơn
500 Chiến Thư-Mật Thất Du Long
1000 Mảnh Ghép Vũ Khí
1000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
10000 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)
TOP 4 - 10
Rương Thần Sa (2 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành cấp 1
500 Tiền Xu
500 Kinh Nghiệm Đơn
200 Chiến Thư-Mật Thất Du Long
500 Mảnh Ghép Vũ Khí
500 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
5000 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)

 

Lưu Ý:

  • Quả top sẽ được phát tự động vào nhân vật vào 12h ngày hôm sau khi kết thúc đua top.
  • Nhận quà TOP tại Sứ Giả Hỗ Trợ >> Nhận Code Thẻ Nạp
  • Vinh Dự Tài Phú: Nhận được khi nâng cấp các loại trang bị
  • Vinh Dự Võ Lâm: Nhận được khi tham gia Thi Đấu Loạn Chiến + Tống Kim