Top

Tính năng Hộ Vệ - một tính năng mới, độc đáo, và sẽ hỗ trợ Huynh Đệ thuận tiện hơn trong quá trình tham gia phiêu lưu cùng thế giới Kiếm Thế.

Danh Hiệu Hộ Vệ [Phong Vân]

I. Cách Nhận Code FB

- Sử dụng Code Facebook để có Lệnh Bài Hộ Vệ

 

III. Vật phẩm liên quan và Công thức nâng cấp

1. Vật phẩm liên quan

Vật phẩm

Thông tin chi tiết

Đồng Hành

Thu thập: Bắt đồng hành bằng Thiệp Bạc Hoặc Thiệp Lụa

Tác Dụng: Tăng chỉ số cho nhân vật

Túi Tinh Thạch Đồng Hành

Thu thập: Nhập được khi tham gia Hoạt động trong Game

Tác Dụng: Nhấp chuột phải nhận được 500 Tinh thạch đồng hành

Hộ Vệ Đơn

Thu thập:Nhập được khi tham gia Hoạt động trong Game

Tác Dụng: Nâng cấp Hộ Vệ

2. Công thức nâng cấp

- Nhấn F1 - Chọn Hộ Vệ - chọn Nâng Cấp

Hộ Vệ Tiền xu Đồng Hành Đơn

Tỷ lệ thành công %

Cấp 1 50 10000 100
Cấp 2 100 30000 100
Cấp 3 200 50000 100
Cấp 4 300 70000 100
Cấp 5 400 90000 100
Cấp 6 500 110000 100
Cấp 7 600 130000 100
Cấp 8 700 150000 100
Cấp 9 800 170000 100
Cấp 10 1000 200000 100


 

II. Hình Ảnh Đồng Hành Và Đổi Hộ Vệ 

 

- Đổi Hộ Vệ Miễn Phí

Chọn Hộ Vệ Cần đổi

 

Hình Ảnh Hộ Vệ

Sự Muội Quyến Rủ

Sự Muội Xinh Đẹp

 Định Xuân Thu

Khiên Ngưu Tinh

An Đạt Gia

Cứ Điểm Hộ Vệ

Hoa Doanh Vũ

Thương Lang Thần Sứ

Tịch Diệm