Hướng Dẫn Tân Thủ

Top

Hướng dẫn mọi người những bước cơ bản khi mới bắt đầu vào game.

1. Nhận Hỗ Trợ Tân Thủ - Nhận Code Like Share Facebook.

-Khi tạo mới nhân vật thành công, bước đầu mình nhận Hỗ trợ tân thủ tại Sứ Giả HỖ TRỢ ở Thành Chính. Ở đây chúng ta chọn môn phái mình cần vào và trang bị của phái mình chọn. Các kỹ năng Mật tịch Cao - Trung và kỹ năng 110 của phái sẽ được kích hoạt.

- Tiếp theo nhận code Facebook, Nhận được khi tham gia sự kiện like share FACBOOK.

- Sự Kiện Tại Fanpage https://www.facebook.com/hotro.kiemthe13/

- Thực hiện đúng quy định và inbox nhận CODE, Vui lòng Inbox tại  để được hỗ trợ code Facebook.

- Mỗi tài khoản chỉ nhận 1 lần code Facebook và không giới hạn tài khoản xin code.

- Sau khi đã được nhân viên hỗ trợ kích hoạt code Facebook, nhận code tại Sứ Giả HỖ TRỢ ở Thành Chính >> Nhận Code Thẻ Nạp >> Nhận code.

 

 

2.Vũ khí thần sa 0 dòng 

-Vũ Khí thần sa 0 dòng code nạp lần đầu 100k

-Hoạt động trong game

-Mua ở Sứ Giả Cửa hàng- du long - 200 tiền du long

3.Hộ Vệ  Và Bắt Đồng Hành.

-Hộ Vệ : Hộ Vệ

-Nhận code FB - chuột phải sử dụng Lệnh Bài Hộ Vệ

-Bắt Đồng Hành:Bạn Đồng Hành

-Nên Mua thiệp Bạc 2 để bắt đồng hành ở tiêu dao cốc

 

4.Võ Công Trấn Phái.

- Học Võ Công Trấn Phái để có thể hoạt động dễ dàng hơn.

 Xem chi tiết tại: Võ Công Trấn Phái

5. Hoạt động Cày Xu, Bạc Vụn, Ngân Nguyên Bảo, Kim Nguyên Bảo.

Lịch Hoạt Động Hàng Ngày - chi tiết tại: https://kiemthe13.com/lich-hoat-dong-post43.html

Ti lệ đổi:

  • 100 Bạc Vụn = 1 Ngân Nguyên Bảo
  • 10 Ngân Kim Bảo = 1 Kim Nguyên Bảo
  • 10v Đồng Thường  = 1 Ngân Nguyên Bảo
  • 10v Đồng Thường = 1 Kim Nguyên Bảo

Đổi Nhanh Từ Kim Nguyên Bảo về Ngân Nguyên Bảo -Chuột Phải Vào Kim Nguyên bảo - chọn Toàn Bộ hoặc tùy Ý

Đổi Nhanh Từ Ngân Nguyên Bảo về Bạc Vụn - Chuột Phải Vào NgânNguyên bảo -chọn Toàn Bộ hoặc tùy Ý

 

Hoạt động Cày Tiền Xu

 

TÊN HOẠT ĐỘNG

LINK HƯỚNG DẪN

Code FB Nhận 1 lần duy nhất www.facebook.com/hotro.kiemthe13/
Tống Kim https://kiemthe13.com/tong-kim-post27.html

Năng động

Sử dụng thẻ 1 tiêu dao cốc :

1 ngày 1 lần để tối đa điểm năng động

https://kiemthe13.com/diem-nang-dong-post41.html
Bạch Hổ Đường https://kiemthe13.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post30.html
Thi Đấu Loạn Phái https://kiemthe13.com/thi-dau-loan-phai-post39.html
Săn BOSS https://kiemthe13.com/boss-post35.html
Nghĩa Quân https://kiemthe13.com/nghia-quan-post55.html
Bách Bảo rương Xu https://kiemthe13.com/bach-bao-ruong-post48.html
Nạp Thẻ https://kiemthe13.com/code-nap-the-va-code-khuyen-mai-post15.html
Tích Lũy Hằng Ngày và Vĩnh Viễn  https://kiemthe13.com/tich-luy-the-nap-hang-ngay-va-vinh-vien-post49.html

 

Hoạt động Cày Bạc Vụn - Ngân Nguyên Bảo - Kim Nguyên Bảo

TÊN HOẠT ĐỘNG

LINK HƯỚNG DẪN

Bạch Hổ Đường https://kiemthe13.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post30.html
Săn BOSS https://kiemthe13.com/boss-post35.html
Tần Lăng https://kiemthe13.com/tan-lang-post40.html

Tiêu Dao Cốc

https://kiemthe13.com/tieu-dao-coc-post31.html

Nạp Thẻ https://kiemthe13.com/code-nap-the-va-code-khuyen-mai-post15.html

 

Hoạt động Cày đồng khóa

TÊN HOẠT ĐỘNG

LINK HƯỚNG DẪN

Tống Kim https://kiemthe13.com/tong-kim-post27.html
Nghĩa Quân https://kiemthe13.com/nghia-quan-post55.html

 

6. Tham gia các hoạt động trong game  có nguyên liệu Và Tăng Sức Mạnh Nhân Vật.

Nguyên Liệu:

Nguyên liêu

Hoạt động

Tiền Du Long

Điểm Năng Động, Du Long

Linh Hồn Chân Nguyên

Tiêu Dao Cốc,Boss,Du Long,Bách Bảo Rương

Chiến Thần

Điểm Năng Động,Bách Bảo Rương

Mảnh Già Lam Kinh

Boss,Du Long,Tàng Bảo Đồ

Mảnh Ngoại Trang

Tiêu Dao Cốc,Boss,Thi Đấu Loạn Phái,Du Long,a

Hộ Vệ Đơn

Bạch Hổ Đường,Boss,Thi Đấu Loạn Phái,Du Long

Trấn Hồn Thạch

Thương Hội,Hiệp khách,Boss
Điểm Năng Động,Du Long,Bách Bảo Rương,Quân Doanh,Nghĩa Quân

Mảnh Ghép Ấn

Tiêu Dao Cốc,Boss,Thi Đấu Loạn Phái,Du Long,Quân Doanh.Tàng Bảo Đồ

Bát Mạch Đơn

Boss,Thi Đấu Loạn Phái,Du Long,Truy Nã

Thần Sa-Vô Hạ Dẫn

Thương Hội,Boss,Du Long,Bách Bảo Rương,Quân Doanh.Tàng Bảo Đồ

Mảnh Ghép Vũ Khí

Thương Hội,Boss,Du Long,Bách Bảo Rương,Quân Doanh,Tàng Bảo Đồ

Danh Vọng Trang Bị

Thương Hội,Tiêu Dao Cốc,Bạch Hổ Đường,Boss,Điểm Năng Động,Du Long,Tàng Bảo Đồ, Kỳ Trân Các,Sứ Giả Cửa Hàng

Mảnh Ghép Mặt Nạ Boss,Du Long
Mảnh Ghép Ngựa

Boss,Du Long, Tống Kim

Đầu Ngựa

Tiêu Dao Cốc,Boss,Điểm Năng Động,Du Long,Bách Bảo Rương,Quân Doanh,Nghĩa Quân,Hiệp khách

Rương thần sa

Tiêu Dao Cốc,Boss,Du Long,Bách Bảo Rương,Tàng Bảo Đồ

Trang bị Đồng hành

Boss,Lâu Lan Cổ Thành,Thi Đấu Loạn Phái,Du Long,Bách Bảo Rương

Bảo Thạch

Thương Hội,Hiệp khách,Điểm Năng Động

Thiệp Lụa 1,2 Bạch Hổ Đường, Kỳ Trân Các, Sứ Giả Cửa Hàng.
Tảng Bảo Đồ

Hiệp khách,Boss,Điểm Năng Động,Du Long,Bách Bảo Rương,Quân Doanh

Võ Sò Vàng

Tích lũy nạp Hằng ngày và vĩnh viễn

Tăng Sức Mạnh Nhân Vật

- Nâng Cấp: 

 

-Shop Trang Bị:Set Càn Khôn,  Hỗn Thiên, Liệt Hỏa, Cửu Âm, Kim Cang, Truyền Thuyết. <Xem chi tiết>

-Truy Nã đổi Võ lâm mật tịch, Tẩy Tủy Kinh

-Du long Đổi Rương thần sa 0 đến 4

Mọi chi tiết thắc mắc và cần hỗ Trợ inbox tại FanFage