Liên Thông Máy Chủ ĐOÀN THỊ và THÚY YÊN

Top

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ ĐOÀN THỊ và THÚY YÊN vào 13H00 ngày 18/10/2020. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ ĐOÀN THỊ phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ ĐOÀN THỊ được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

Số Lượng

Kinh Nghiệm Đơn 1000
Mảnh Già Lam Kinh 20000
Mảnh Ngoại Trang 20000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 5000
Hộ Vệ Đơn 20000
Tiền Xu 25
Chiến Thần 1000
Mảnh Ghép Ngựa 10000
Mảnh Ghép Vũ Khí 200
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 200
Rương Trấn Hồn Thạch 1500
Rương Danh Vọng 1000
Mảnh Ghép Ấn 30000
Bát Mạch Đơn 30000
Linh Hồn Chân Nguyên 30000

- Nhân vật thuộc máy chủ ĐOÀN THỊ sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại SỨ Giả HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ ĐOÀN THỊ sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB