Ngoại Trang

Top

 

I. NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại SỨ Giả NÂNG CẤP ở Thành Chính.

  • Chọn Nâng Cấp Nón Hoặc Áo

  • Bỏ  Áo hoặc Nón vào ô Cần nâng Cấp

  • Chọn Áo Hoặc Nón  cần nâng cấp và trang phục mới muốn đổi

  • Kiểm Tra đủ  nguyên liệu rồi Chọn Nâng Cấp

 

 

 

II. Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Cần ngoại trang cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo

Ngoại Trang

Kim Nguyên Bảo

Mảnh Ngoại Trang

Tỷ lệ%
Thành Công

Cấp 1

Code Nạp Lần Đầu 100k

Cấp 2 50 30000 100
Cấp 3 100 50000 100
Cấp 4 150 70000 100
Cấp 5 200 90000 100
Cấp 6 250 110000 100
Cấp 7 300 130000 100
Cấp 8 350 150000 100
Cấp 9 400 170000 100
Cấp 10 500 200000 100

 

III. Thông tin ngoại trang.

Hỏa Lân

Kiếm Tâm Hà Anh Và Bạch Ngọc Bích Hà La

Liệt Thạch Đoàn Kiếm Và Thiều Hoa Bất Phụ 

Mặc Lý Dục  Dực

Ngự Vân và Phượng Hi Tụ

Quân Lâm Thiên Hạ Và Phượng Vũ Cửu Thiên

Sỉ Nhiệm Hỏa Y Và Đào Tịch Tuyết Y

Thương Khung Tố Sam và Tuyết Vũ Thanh Tụ

Thần Long Đăng Vân Và Kim Phượng Hồng Hà

Tử ô Kim Bộ Và Nhã Thanh Song Điệp

Y Sơn Quan Lan Khải và Phong Lộ Quy Mộng

Lưu Ý: 

  • Mỗi lần nâng cấp có thể chọn lại ngoại trang mình muốn.
  • Mảnh ngoại trang có thể thu thập từ các hoạt động và event ingame.