Nhiệm Vụ Hiệp Khách

Top

Nhiệm vụ Hiệp Khách tuy đơn giản nhưng sẽ là bước thách thức hào hiệp ngay trong những ngày đầu tiên du nhập giang hồ. Cùng thực hiện, cùng vượt qua khó khăn để gầy dựng danh vọng cho mình về sau…

Điều kiện tham gia

-Cấp 130 nhận nhiệm vụ

Nhận Nhiệm Vụ

-Ở Thành chính Lâm ân

Xem Nhiệm Vụ Đã nhận ở F4 ( hướng dẫn hoàn thành nhiệm vụ)

Phần Thưởng: 

-Sau khi giao trả nhiệm vụ sẽ nhận được 2 hiệp khách lệnh

-Mỗi tuần chỉ được hoành thành tối đa 5 nhiệm vụ hiệp khách

Vật Phẩm Tác dụng
Hiệp khách lệnh  dùng để mua vật phẩm ở Cửa hàng hiệp Khách

Túi Quà Nghĩa Hiệp

(10 hiệp khách lệnh)

  • 2000 Rương Trấn Hồn Thạch
  • 20 Đầu Ngựa
  • 1 Lệnh bài Đào Chu Công Mộ Chủng (3 sao)
  • 1 Lệnh bài Thiên Quỳnh Cung (3 sao)
  • 100 Tỷ Kinh nghiệm

Mông Trần Bảo Thạch

( 2 hiệp khách lệnh)

Sử dụng được Bảo thạch Cấp 1 2

 

Chú Ý:

Hằng ngày nếu chưa hoàn thành hoặc chưa nhận nhiệm vụ  Hiệp Khách , thì lần lên mạng hệ thống tự động bỏ nhiệm vụ đó