Top

Tính Năng Oẳn Tù Tì

Nhằm tạo thêm tính năng tương tác giữa các người chơi , tăng thêm tính giải trí ở trong Game , Nay BQT quyết định ra mắt tính năng Oẳn Tù Tì để các cao thủ Kiếm Thế giải trí !

- Thời gian : Mọi lúc

- Địa điểm : Ở Thành Chính - Lâm An Phủ

- Vật phẩm để Oẳn Tù Tì : Tất cả những vật phẩm không khóa trong game

- Cách thức tham gia : Người chơi chọn vào nhân vật đối diện > Chọn Oẳn Tù Tì > Bỏ vật phẩm vào > Khóa > Chọn Kéo hoặc Búa hoặc Bao > Đồng ý

- Quy định : Kéo thắng Bao , Bao thắng Búa , Búa thắng Kéo

- Giới hạn : Tối đa 6 vật phẩm trong 1 lần Oẳn Tù Tì